کارکرد اصلی کوپلینگ ها اتصال دو جز از موتور های در حال چرخش است که در آنها شافت و موتور غیر همراستا و زاویه دار نسبت به هم قرار دارند. نمونه آن پمپ های سانتریفیوژ می باشد. کوپلينگ ها درحقيقت حرکت دورانی موتور را به شافت پمپ منتقل کرده و باعث چرخش شافت و پروانه می شوند. اگر کوپلینگی مناسب انتخاب کنیم و موارد مربوط به نصب و نگهداری آن را نیز با دقت انجام دهیم با انتخابن دقیق و نصب و نگهداری صحیح از کوپلینگ، میتوان در کاهش هزینه های تعمیر و خرابی دستگاهها به شدت صرفه جویی کرد.

 

کوپلینگ قطعه‌ای است که برای اتصال دو شافت جهت انتقال نیرو مابین آنها استفاده می‌شود. این وسیله شافتها را از انتها به هم متصل میکند. در حالت عادی کوپلینگ ها اتصال را در حین کار کردن شافت ها قطع نمی کنند، مگر درمورد کوپلینگ های محدود کننده گشتاور، که کارشان این است که اگر گشتاور انتقالی از حد مجاز عبور کرد اتصال را قطع کنند.

© 2021 BATIS SANAT. All Rights Reserved. Designed By MHM